Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο https://asoposmills.gr/, υπό την προϋπόθεση ότι είστε φυσικό πρόσωπο. Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ ΑΒΕΕ είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται. Η διεύθυνσή μας είναι  Δικαστηρίων 36, Αλεξανδρούπολη, ΤΚ 681 31, τηλέφωνο επικοινωνίας: Τηλ.: +30 2262 700 900, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): info@asoposmills.gr

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον “Υπεύθυνο για θέματα προστασίας δεδομένων” της Εταιρείας στο τηλέφωνο 2262 700 936 ή στη Δ/νση  52 χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Οινόφυτα, 320 09 ή στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) dpc@asoposmills.gr  

 1. Λίγα λόγια για το τον ιστότοπο https://asoposmills.gr/

Ο ιστότοπος https://asoposmills.gr/ αποτελεί τον δικτυακό τόπο της εταιρείας, ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ ΑΒΕΕ  (στο εξής «Εταιρεία»).

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της Εταιρείας.

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία πιστωτικών καρτών κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστότοπου (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα»).

 1. Τι είναι η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση,  αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση,  διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και  καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

 1. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Α) Κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας:

Συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που επιλέγετε οι ίδιοι να μας παρέχετε κατά την περιήγησή σας (π.χ. συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου μας).

Επίσης, μπορεί να τεθούν σε επεξεργασία και τυχόν Δεδομένα σας που συλλέγονται από τα τεχνικώς αναγκαία cookies, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και είναι πάντοτε ενεργοποιημένα, χωρίς τη δυνατότητα απενεργοποίησής τους, καθώς και από τα cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσής σας να χρησιμοποιηθούν («μη αναγκαία cookies»). Αναλυτικές πληροφορίες για τα cookies μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Cookies, εδώ.

 1. Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα ανηλίκων;

Εν γένει, δεν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα ανηλίκων προσώπων, καθώς οι υπηρεσίες του ιστοτόπου μας δεν απευθύνονται σε αυτά. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει Δεδομένα ανηλίκου, χωρίς να υφίσταται νομική βάση προς αυτό, θα προβούμε στην άμεση διαγραφή των Δεδομένων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και για τους ανηλίκους τα όσα αναφέρονται στα κεφάλαια 6 και 7 του παρόντος κειμένου ενημέρωσης.

 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων, από την Εταιρεία μας υπηρεσιών, καθώς και για την εν γένει ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού ιστότοπου μας, και ιδίως για:

α) την παροχή σε εσάς των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που υποστηρίζονται από τον ιστότοπό μας,

β) την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου,

γ) την επικοινωνία μας μαζί σας στα στοιχεία που παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας

 

 1. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των στοιχείων των χρηστών του ιστότοπου γίνεται είτε στα πλαίσια των προσφερόμενων υπηρεσιών, είτε στηρίζεται στη συναίνεση του ίδιου του χρήστη. Συγκεκριμένα:

Α) Για την παροχή σε εσάς ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του ιστοτόπου (σκοπός «α»), η επεξεργασία διενεργείται επειδή είναι απαραίτητη για την εκ μέρους σας λήψη της υπηρεσίας.

Β) Για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας (σκοπός «β») με τη χρήση των μη αναγκαίων cookies, το σύννομο της επεξεργασίας στηρίζεται στην εκ μέρους σας παροχή συγκατάθεσης, την οποία μας παρέχετε με την αποδοχή των cookies επιδόσεων

Γ) Για την επικοινωνία μαζί σας για ζητήματα για τα οποία χρησιμοποιήσατε την φόρμα επικοινωνίας (σκοπός «γ»), η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η επιδίωξη εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας.

Ειδικότερα, με την επεξεργασία για τον σκοπό «γ» επιδιώκεται η τήρηση αποτελεσματικών γραμμών επικοινωνίας με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας και η αύξηση του επιπέδου ικανοποίησης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Cookies δείτε εδώ.

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι κατά κανόνα το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπροσθέτως, αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι:

 • Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Εταιρεία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, όπως πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης λογισμικών. Τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, τα οποία ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, έχουν πληροφορηθεί και δεσμευτεί εκ των προτέρων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των Δεδομένων σας, γνωρίζουν και ακολουθούν τις οδηγίες μας σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών.
 • Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους όταν η διαβίβαση σε αυτές απαιτείται από τον νόμο ή προβλέπεται από αυτόν.
 • Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικών ενεργειών στα πλαίσια διασφάλισης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας.
 1. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

 • να επεξεργάζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές μας,
 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR.
 1. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου;

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ελλάδος. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν διαβιβάζονται εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 1. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL – Secure Socket Layer), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπο και τον φυλλομετρητή (browser) σας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στην περίπτωση που αυτή χρησιμοποιείται ως νομική βάση της επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία ή αν μέρος της επεξεργασίας δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής των δεδομένων σας.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας, όταν αυτή τελείται στα πλαίσια επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των Δεδομένων σας, για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, βασίζεται στην προηγούμενη, εκ μέρους σας, παροχή συγκατάθεσης προς την επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας με αποτέλεσμα η επεξεργασία να μην συνεχιστεί μελλοντικά.

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (52 χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Οινόφυτα, 320 09 ), είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( dpc@asoposmills.gr) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ φορητότητας/ περιορισμού/ εναντίωσης», και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 1. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

 1. Δικαίωμα καταγγελίας

Στην περίπτωση που θεωρείτε πως: α) δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr).

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.