Η συμφωνία αφορά στη συνεργασία των δύο εταιριών σε Ελλάδα και Κύπρο για τη διακίνηση της σειράς GoodMills Professional καθώς και την πώληση προϊόντων της Μύλοι Ασωπού στις γειτονικές βαλκανικές χώρες.

Στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της σχεδιασμού για τα επόμενα χρόνια και διακρίνοντας τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται σε ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται, η Μύλοι Ασωπού προχωρά σε μία στρατηγικής σημασίας εμπορική συνεργασία με τον Όμιλο GoodMills.

Ο Όμιλος GoodMills εδρεύει στην Αυστρία και διαθέτει συνολικά 25 μύλους σε όλη την Ευρώπη, με θυγατρικές εταιρείες στη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Επεξεργάζεται ετησίως περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια τόνους σιταριού και έχει κύκλο εργασιών περίπου 850 εκατομμύρια ευρώ. Διαθέτει εξαιρετικά υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση.

Η εμπορική αυτή συμφωνία αφορά στη συνεργασία των δύο εταιριών σε Ελλάδα και Κύπρο για την πώληση και διακίνηση της προϊοντικής σειράς GoodMills Professional σε πρώτη φάση καθώς και την πώληση προϊόντων της Μύλοι Ασωπού, κυρίως στην κατηγορία των αλεύρων από σκληρό σιτάρι και ειδικών αλεύρων, στις γειτονικές βαλκανικές χώρες.

Στη συνέχεια, τονίζει η εταιρία, προβλέπεται να αναπτυχθούν από κοινού νέοι κωδικοί και νέα ειδικά προϊόντα.

Πρόκειται για μία ουσιαστική και δυναμική συνεργασία, με βασικό στόχο όχι μόνο την εμπορική δραστηριότητα αλλά και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, έτσι ώστε να προκύψει αυξημένο όφελος και προστιθέμενη αξία για όλους τους πελάτες-συνεργάτες της Μύλοι Ασωπού.

Με τη συνεργασία αυτή, η Μύλοι Ασωπού ως εμπορικός συνεργάτης του Ομίλου Goodmills, επιδιώκει να συνδυάσει τα οφέλη της ευρωπαϊκής εμπειρίας με τη γνώση της τοπικής αγοράς. Το μέγεθος, η βαρύτητα και η ευρωπαϊκή υπεροχή του Ομίλου Goodmills σε συνάρτηση με την ευελιξία, την υψηλή ποιότητα και τη γνώση της ελληνικής αγοράς που διαθέτει η Μύλοι Ασωπού, είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσουν ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό συνδυασμό, ώστε οι πελάτες-συνεργάτες της εταιρίας να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν όφελος και αξία στα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, καταλήγει η ανακοίνωση.

Share This