Εγκαταστάσεις

Η έδρα μας βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη και καλύπτει μία έκταση ……..τμ. Παράλληλα λειτουργεί και ένα υποκατάστημα μας στα Οινόφυτα έκτασης ……… τμ

Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας μας βρίσκεται πάντοτε ο άνθρωπος και η κάλυψη των αναγκών του με επαγγελματισμό, σεβασμό και πρωτοποριακές ιδέες και για το λόγο αυτό φροντίζουμε να εκσυγχρονίζουμε τις εγκαταστάσεις μας συνεχώς, επενδύοντας τόσο στον πλέον εξελιγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας.